podporujeme

Pomáháme dětem! Jednak prostřednictvím Fondu ohrožených dětí, který se stará o opuštěné,
týrané nebo jinak zneužívané děti a poskytuje jim zázemí ve svých zařízeních, případně se pro ně snaží najít
náhradní rodiny. Pro FOD zdarma zpracováváme propagační plakáty a inzerci.
Podporujeme také nadané a úspěšné děti České republiky a to prostřednictvím soutěže Zlatý oříšek,
kterou za přispění našich sponzorů organizujeme a společnými silami tak pomáháme rozvoji našich
šikovných dětí, které jsou budoucností našeho národa.